Entrevista de Sant Feliu Innova a la presidenta de l’Associació Actitud Positiva

 

 • En què consisteix el teu projecte?

El projecte consisteix en impulsar la transformació educativa, social i cultural d’una forma innovadora, volem apropar el món social i educatiu i la resta de la societat, i fer-los dialogar i enriquir-se mútuament.

Des d’una mirada pròpia de l’educació volem combinar els valors i l’enfocament social amb metodologies àgils prototipant i testejant serveis especialitzats que responen a la necessitat de la resolució de diferents conflictes actuals que afecten a tota la societat, però en especial a les seves bases. Conflictes de rols de gènere, d’autoimatge, autopercepció i autoestima, d’assetjament escolar o de violència de gènere entre d’altres.

Actualment estem centrades en l’assetjament escolar o bullying, on un dels nostres objectius és implicar a tota la societat, i especialment a la comunitat educativa més propera en la prevenció, la detecció i el tractament d’aquests situacions de violència, que malauradament es donen més sovint del que imaginem.

 • A quin col•lectiu va destinat el teu projecte?

Ja que actualment estem centrades en l’assetjament escolar o bullying, el col·lectiu al que va destinat són els centres educatius de cicle superior, tant els nois i noies d’entre 12 i 16 anys, com els seus docents, però sense oblidar mai a la resta d’actors que intervenen en el desenvolupaments dels nois i noies; família, AMPA’s, etc.

 • Com  va sorgir la idea del projecte que estàs prototipant?

La idea del projecte que estem prototipant va sorgir de la necessitat de tractar unes situacions de violència determinades com és el bullying o assetjament escolar. Actualment, per desgràcia, aquest fenomen ha estat font de massa notícies i en el pitjor dels casos de necrològiques, i ens trobem  davant una situació greu que necessita un tractament urgent.

Un cop vam detectar la necessitat, ens vam adonar que en molts casos molts docents no tenien temps ni eines per fer-hi front, i és aquí on va néixer el nostre projecte, ja que ens presentem com una solució avant aquestes manques.

 • Quin impacte social creus que pot tenir el teu projecte?

Sens dubte, el més important d’aquest projecte és l’impacte social. Com a única persona no ens podem multiplicar i assistir a tots els centres per donar recolzament a tots els alumnes i a tots els docents, però sí que hi podem fer front a través d’un programa d’intervenció sòlid. Un programa basat en la prevenció, mitjançant la cohesió de grup i el treball d’habilitats socials com l’empatia i l‘assertivitat, la detecció precoç de situacions de risc i la intervenció en situacions ja iniciades.

 

 • Què et va impulsar a començar aquesta aventura en l’emprenedoria social?

El motor inicial va ser la necessitat social i educativa existent i la manca d’intervencions directes existents. És un tema greu i que ens arriba molt al cor, i com a persona, ciutadà i professional, si veus que existeix una necessitat no coberta, què millor que cobrir-la tu mateixa!

 • Què ha significat per a tu participar al programa BIS’16?

El BIS, sense dubte, ha estat una llançadora per aquest i per a molts d’altres projectes molt interessants. Ha estat un espai de treball, de reflexió, d’acompanyament i de construcció.

 • Quines habilitats socials i personals creus que has pogut millorar durant el programa?

En tractar-se d’un projecte social, moltes vegades costa molt veure la necessitat de monetitzar-lo, ja que es necessita una inversió inicial i molt de temps i esforç per tirar-ho endavant. En aquest sentit ha estat de gran ajuda treballar contra aquest estigma i amb d’altres persones en situació similar.

També ha estat molt enriquidor tant a nivell personal, com sobretot a nivell d’emprenedora, ja que el treball en paral·lel amb d’altres companyes i companys que estan passant pel mateix procés de creació et recolza, motiva i accelera!:)

 • Quines són les pròximes passes per continuar fent caminar el teu projecte?

La propera i molt esperada passa es tracta d’una campanya de Crowdfunding, que ha estat el reconeixement que rebut pel meu pas pel BIS. Aquesta campanya ens ajudarà a dur-la a terme tot un professional del sector, en Valentí Acconcia, i l’estem engegant en aquests moments. Serà tot un repte, però estem molt ben acompanyades i plenes d’energia i il·lusió per tirar endavant aquest gran projecte.

 • Com creus que pot ajudar aquest projecte als nens i nenes?

Treballarem les habilitats socials, les emocions I la cohesió de grup, eines imprescindibles per desenvolupar-se correctament i d’una forma feliç i harmoniosa dins la nostra societat.

Treballem amb un tema molt sensible, i tot i que sembla estar darrerament en boca de tothom, continua essent un tabú. Trencar amb aquest tabú i donar l’oportunitat de parlar i expressar-se creant un espai segur per fer-ho és la millor de les maneres i serà sens dubte molt enriquidor i suposarà un gran canvi en moltes vides.

 

 • Quines accions portaràs a terme per conscienciar als nens sobre aquest tema?

Les accions que durem a terme per conscienciar als joves sobre aquest tema sempre aniran enfocades a millorar les seves habilitats socials i interpersonals. Treballarem amb materials i successos propers i significatius per a ells.

Actualment estem co-creant una App amb alumnes de quart de l’ESO de l’escola Mestral. És una manera de conscienciar-los sobre aquest tema i d’implicar-los en el projecte. Aquesta App serà una de les eines que volem fer servir, ja que és un mitjà ràpid, proper i a través del qual els joves es senten còmodes expressant-se. Per als professors significarà una eina per treballar a l’aula tota aquesta casuística.

Una altra de les accions que durem a terme serà la realització de tallers dintre l’aula on anem traient poc a poc l’entrellat d’aquest comportament i on volem aconseguir canvis conductuals i de pensament significatius en els alumnes.

 • Quines millores  penses que s’haurien de fer al sistema educatiu per prevenir aquests casos?

Es tracta de trobar espais i temps dins l’aula per al treball extracurricular, però imprescindible en el desenvolupament de l’infant i jove com a company i persona.

Idealment el treball contra l’assetjament escolar hauria de començar a les etapes d’educació infantil amb un treball de les emocions i potenciar l’empatia i les relacions entre iguals. Posteriorment a Primària s’hauria de seguir en aquesta línia, aconseguint un grup cohesionat fent servir estratègies grupals i potenciant i acceptant les diferents capacitats. Tot això encaminat a poder seguir treballant a l’ESO, que és on normalment explota aquest tipus de problemàtica d’una manera més nombrosa e intensa.

A l’ESO s’haurien d’implementar programes concrets contra l’assetjament escolar un es continués amb el treball del grup, de les emocions, de les habilitats socials i de l’autopercepció i l’autoimatge per poder fer front a aquestes situacions amb assertivitat.

 • Quins tipus de productes portaràs a terme per prevenir els casos de bullying?

La prevenció és sempre la millor eina enfront a qualsevol situació de violència, és per això que estem creant aquesta App. A través d’aquesta aplicació en xarxa en el centre educatiu, els alumnes podran debatre i prevenir situacions de risc reals de forma individual i grupal, així com explicar i denunciar de manera anònima casos del seu entorn.

La creació d’aquesta aplicació mòbil suposa una via àgil i eficaç de comunicació, així com atractiva per als alumnes. De tal manera que finalment, aconseguim tractar l’assetjament escolar a través de cohesionar al grup, empoderar a la víctima, deslegitimar a l’agressor i fent que els “espectadors passin a ser actors principals de la solució, tot implicant a la comunitat educativa.

També oferim aquests tallers, on es duen a terme diferents activitats en una seqüència que permet introduir al grup-classe dins la temàtica d’una manera natural i propera i anar aprofundint en aquest mentre es treballen habilitats socials i la cohesió de grup a través de diferents metodologies, com ara l’ús de noves tecnologies o de la tècnica del teatre fòrum

Creiem que aquest tipus d’activitats s’haurien d’implementar a totes les escoles per fer un bon treball de prevenció, detecció i eradicació de l‘assetjament escolar.

 

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn