TALLERS

 

Actualment estem desenvolupant un pack de tallers contra l’assetjament escolar als instituts de diferents durades i amb diferents nivells d’implicació del tutor del grup i de l’expert extern.

 

Aquestes activitats inclouen la realització prèvia d’un sociograma de la classe per poder realitzar una detecció precoç i proporcionar al docent un mapa de relacions dintre l’aula.

Posteriorment es duen a terme diferents activitats en una seqüència que permet introduir al grup-classe dins la temàtica d’una manera natural i propera i anar aprofundint en aquest mentre es treballen habilitats socials i la cohesió de grup a través de diferents metodologies, com ara l’ús de noves tecnologies o de la tècnica del teatre fòrum.

APP SUBTLE!

LET’S SOLVE!

 

 

Es tracta de la utilització de les noves tecnologies, per a permetre l’entrada de la vida real dels alumnes, més enllà del merament acadèmic a les aules.

Suposa una via àgil i eficaç de comunicació, així com atractiva per als alumnes.

Així, a través d’una aplicació en xarxa en el centre educatiu, els alumnes podran debatre i prevenir situacions de risc reals de forma individual i grupal, així com explicar i denunciar de manera anònima casos del seu entorn.

D’aquesta manera aconseguim cohesionar al grup, apoderant a la víctima, deslegitimant a l’agressor i fent que els “espectadors passin a ser actors principals de la solució, tot implicant a la comunitat educativa.

XERRADES

 

Gràcies al nostre equip multidisciplinari partim d’un punt de vista molt ampli de la problemàtica que subjau a l’assetjament escolar. En aquest sentit, oferim xerrades enfocades a diferents problemàtiques (assetjament escolar, trastorns de l’alimentació, violència de gènere…), per a diferents públics (tant alumnes, com docents o AMPA’s) i amb diferents metodologies.

 

 

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn